โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่
   
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2559..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
รักลูก
The Asianparent
Mamrpedia
 
 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

การแสดงวันพ่อเนอสเซอรี่
การแสดงวันพ่อเนอสเซอรี่
การแสดงวันพ่ออนุบาล 1
การแสดงวันพ่ออนุบาล 1
การแสงวันพ่ออนุบาล2
การแสงวันพ่ออนุบาล2
การแสดงวันพ่ออนุบาล 3
การแสดงวันพ่ออนุบาล 3
วันลอยกระทงอนุบาล 1
วันลอยกระทงอนุบาล 1
ลอยกระทงอนุบาล2
ลอยกระทงอนุบาล2
ลอยกระทงอนุบาล3
ลอยกระทงอนุบาล3
ลอยกระทงเนอสเซอรี่
ลอยกระทงเนอสเซอรี่
 
เดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย
ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
คืนสู่เหย้าชาว พว.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่
อนุบาลพินิจร่วมใจ ใส่ใจกฏจราจร
 
 

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School