[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
 
 
หน้าหลักประวัติโรงเรียนของเราคณะผู้บริหารครูดีเด่นประจำปีติดต่อโรงเรียน
หน้าล็อคอิน
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

 

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

1. การรับนักเรียน
 
     1.1 อายุ
 
            - ระดับเตรียมอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก รับอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี
            - ระดับอนุบาล 1 - 3 รับอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี
     1.2 เพศ
            ชาย - หญิง
     1.3 ประเภทนักเรียน
            ไป - กลับ
 
2. หลักฐานการรับสมัคร
 
     2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งใบสมัครหรือใบจอง
 
     2.2 สำเนาสูติบัตรเด็กนักเรียน   1  ฉบับ
     2.3 สำเนาทะเบียนบ้านเด็กนักเรียน บิดา มาดา  1  ฉบับ
     2.4 สำเนาบัตรประชาชนบิดา  มารดา  1  ฉบับ
     2.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ

3. การชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

     3.1 ชำระเมื่อทำการมอบตัวนักเรียน
     3.2 ชำระทุก ๆ เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนนั้น ๆ
 
 

4. เวลาเรียน

   
     4.1 เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 
     4.2 เปิดทำการสอน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
 
     4.3 การเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
 
            - ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 6 ตุลาคม ของทุกปี
 
            - ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 10 มีนาคม ของทุกปี
 
 
5. วันหยุด
   
      หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 
 
6. การลา
   
             การลาพัก ลาป่วย ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทุกครั้งที่มีการลา
 
      สำหรับการลาออกต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
 
     มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าเล่าเรียนภาคต่อไปให้กับโรงเรียน
 
            การลาป่วย ต้องให้เด็กหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเสียก่อนจึงจะให้ไปโรงเรียนได้
 
      โดยเฉพาะการป่วยเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่เด็กอื่น ๆ ได้
 
 
7. การแต่งกาย
 
     7.1 นักเรียนชาย
 
            - เสื้อแขนสั้น สีเทาขลิบแดง คอปกทหารเรือขลิบแดง
 
            - มีโบว์สีแดงติดที่คอเสื้อ
            - กางเกงขาสั้นสีแดง
            - กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีรูปดอกบัว เครื่องหมายของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
              บนกระเป๋าเสื้อ และปักชื่อนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
            - ด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน "อ.พ.ว." ด้วยไหมสีแดง และหมายเลขประจำตัว
              
 
            - รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว
 
     7.2 นักเรียนหญิง
            - เสื้อแขนสั้น สีเทาขลิบแดง คอปกทหารเรือขลิบแดง
            - มีโบว์สีแดงติดที่คอเสื้อ
            - กระโปรงสีแดง จีบรอบตัว
            - กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีรูปดอกบัว เครื่องหมายของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
              บนกระเป๋าเสื้อ และปักชื่อนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
 
            - ด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน "อ.พ.ว." ด้วยไหมสีแดง และ
 
              หมายเลขประจำตัว
            - รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว
     7.3 ชุดพื้นเมือง
                 เสื้อพื้นเมืองสีแดง มีตราประจำโรงเรียนที่อกเสื้อ กางเกงพื้นเมืองขายาว
            สีเทา รองเท้าสีดำ ถุงเท้าขาว
     7.4 ชุดพลศึกษา
 
                 กางเกงวอร์มขายาวสีเทาขลิบแดง เสื้อโปโลสีแดงขลิบเทา มีตราประจำ
 
            โรงเรียนที่อกเสื้อ รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
      7.5 กำหนดการแต่งกาย
            - ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี แต่งชุดนักเรียน
            - ทุกวันพุธ แต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียน
            - ทุกวันศุกร์ แต่งชุดพื้นเมือง

8. การฝากเลี้ยงและเรียนพิเศษ

 
     8.1 อาหารเช้าและอาหารเย็น            มื้อละ 300 บาท /เดือน
     8.2 ฝากเลี้ยง การดูแลพิเศษ            คนละ 300 บาท/เดือน

9. รถรับ - ส่งของโรงเรียน

     9.1 ค่ารถโรงเรียน       คนละ 700 บาท/เดือน
 

 
โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง   
จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5423-1804, 0-5432-2407 โทรสาร 0-5423-1803 
[ Web Admin   [ Web Mail ]