[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
 
 
หน้าหลักประวัติโรงเรียนของเราคณะผู้บริหารครูดีเด่นประจำปีติดต่อโรงเรียน
หน้าล็อคอิน
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

เด็กหญิงพนาพร   สายปินตา  อ.3/5

รางวัล เหรียญทอง การประกวดหนูน้อยคนเก่ง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)

 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ม่วงพรรณ  อ.3/5

เด็กชายชาญณรงค์   ดวงสุภา  อ. 3/2

รางวัล เหรียญทองแดง การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)

 

 
โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง   
จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5423-1804, 0-5432-2407 โทรสาร 0-5423-1803 
[ Web Admin   [ Web Mail ]